BD Praha II

Úvodní hmotová studie ověřující možnosti pozemku investora.

Bytové domy - BD Praha IIBytové domy - BD Praha IIBytové domy - BD Praha IIBytové domy - BD Praha II