Ing. arch. Martin Bartoš

Autorizovaný architekt ČKA-03 544

Tel: +420 776 883 809
Email: bartos@archin.cz

IČO: 73477125

IČP: 1013550838

 

Narozen: 17.5.1977 v Českých Budějovicích

 

Vzdělání:

1991-1995 Střední průmyslová škola stavební - České Budějovice 

1995-2001 ČVUT Fakulta architektury - diplomová práce s pochvalou

 

2001-2005 zaměstnán v projekční kanceláři

od 1.3.2005 - OSVČ Založení kanceláře Archin 

od 26.2.2008 - Autorizovaný architekt

 

 

Kontakt - Ing. arch. Martin Bartoš Kontakt - Ing. arch. Martin Bartoš