Poskytované služby

 • Porada při výběru pozemku a lokality
 • Návrh hmoty domu interiér a exteriér 3D
 • Orientační odhad investičních nákladů domu, již ve fázi studie
 • Návrh optimální dispozice domu vzhledem ke světovým stranám, povětrnosti, komunikaci atd? (studie)
 • Koordinace veškerých zabudovaných technologíí (prováděcí projekt)
 • Projednání na stavebním úřadě a příslušných institucích
 • Návrh osazení na pozemku a napojení na inženýrské sítě
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Autorský dozor a zajištění technického dozoru
 • Výběr dodavatelských firem stavby
 • Úprava interiérů

Projekční metody

Používáme projekční software ARCHICAD 22 - včetně technologie BIM, ARTLANTIS R.
Dobře si uvědomujeme, že dům, který bude vyhovovat Vašim přáním, může vzniknout jedině při spolupráci s Vámi. Naše projekční kancelář kompletně zpracuje projektovou dokumentaci a nabízí klientům aktivní účast při úpravách domu ještě v projektové fázi. Využíváme nejmodernějších projekčních postupů, celý proces je zpracováván na počítači s možností 3D vizualizace.
Projekční fázi věnujeme maximální pozornost, protože víme, že se při ní rozhoduje o kvalitě domu, a do značné míry i o Vaší konečné spokojenosti.
Osazení stavby do terénu je prováděno s maximální citlivostí. Předcházíme tak složitým jednáním mezi klientem a stavební firmou o případných vícepracích při základových činnostech vzniklých nesprávným osazením domu do nezaměřeného terénu.
Výpočetní technika, kterou používáme, Vám umožní spolupodílet se na projekci domu. Pomůže vytvořit z Vaší představy nový domov pro celou rodinu.
Součástí projektových úprav je samozřejmě i úprava interiéru. Náhled Vám umožní poměrně jasnou  představu o tom, jaké vybavení by do jednotlivých místností bylo nejvhodnější.

Individuální přístup

Každý dům z naší projekční kanceláře je svým způsobem originálem.
Každému klientovi se v naší společnosti věnujeme individuálně, a proto nedoporučujeme cestou (dříve možná) laciných typových projektů, které je třeba ještě dopracovat o osazení do terénu včetně napojení na inženýrské sítě atd?). Klient má možnost zapracovat do projektu vlastní představy o celkovém vybavení (podlahové krytiny, okna, dveře, rozvody elektrické sítě, rozvod PC sítě, venkovní příprava na bazén atd...).
Nad rámec individuálních projektů Vám můžeme pomoci s projekty různého rozsahu v oboru pozemního stavitelství.

Inženýrská činnost

Výstavba rodinného domu se neskládá pouze ze zpracování projektové dokumentace rodinného domu, ale je třeba vyřídit mnohé administrativní úkony, které vyvrcholí v pravomocné nabytí stavebního povolení, případně ohlášení,  jehož obdržení je nezbytné pro zahájení stavby.
Naše projekční kancelář poskytuje klientům kompletní servis spočívající ve vypracování studie, projektu pro územní řízení a stavebního povolení , v případě zájmu  nabízíme i prováděcí dokumentaci (vřele doporučujeme).
Vyřízení stavebního povolení je samostatnou činností, která nijak nesouvisí s projektovou činností a klient si ji může zařídit sám. Složitost vyřízení stavebního povolení a jeho náročnost záleží na tom, na jakém místě a v jaké lokalitě Váš dům bude stát.
Současně za Vás naše projekční kancelář vyřídí vynětí ze zemědělského a půdního fondu, zajistí radonový průzkum pro zjištění stupně radonového rizika a zajistí veškeré geodetické práce a činnosti s tím spojené.
Přejeme si, abyste měli se stavbou nového domova co nejméně starostí a z domu samotného co nejvíce radostí.