Rozestavěné stavby

Autor: Martin Bartoš

Doba, mezi projektem a dokončeným domem se vzrostlou zahradou, trvá obzvláště u zděných staveb roky. Aby jsem byli schopni prezentovat naši práci a profesní vývoj i ve fotografiíích a tím  vzbudili v našich zákaznících zájem a důvěru, zřídlili jsme tento odkaz.