Realizace

U některých staveb ve fotogalerii je odkaz na studii a naopak. Můžete porovnat věrnost prezentace a zároveň hledat odlišnosti, které u některých domů z různých důvodů vznikly. 

Nebytová výstavba

Komerční výstavba.

Zděné technologie

Pod tímto odkazem naleznete stavby se zděnou nosnou konstrukcí. Jak s kontaktním zateplením, tak bez něj. Nejběžnějším materiálem, je zdivo keramické a vápenopískové.

Dřevostavby

Pod tímto odkazem naleznete stavby, jejichž konstrukční systém je tvořen dřevěnou kostrou.

Rozestavěné stavby

Doba, mezi projektem a dokončeným domem se vzrostlou zahradou, trvá obzvláště u zděných staveb roky. Aby jsem byli schopni prezentovat naši práci a profesní vývoj i ve fotografiíích a tím  vzbudili v našich zákaznících zájem a důvěru, zřídlili jsme tento odkaz. 

Zajímavé projekty

Zde budeme prezentovat projekty, které byly opravdovým konstrukčním a technologickým oříškem, nebo jejich výtvarný výraz se výrazně odlišuje od běžné produkce.

Cizí studie, naše projekty

V této sekci naleznete projekty, na kterých jsme se podíleli většinou při přípravě dokumetace po dokončené studii. To znamená, při přípravě dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, ohlášení a při přípravě realizační dokumentace. Není to tak kreativní jako při návrhu od začátku, ale nutí to zpracovatele adaptovat se na jiné výrazové řešení a maximálně naplnit původní autorovi představy.

Rekonstrukce

Přestavby, přístavby, nástavby, opravy, stavební úpravy atd...

Všechny realizace