architektonická kancelář archin

Projekční architektonická kancelář zabývající se kompletní projekční přípravou drobných a středně velkých pozemních staveb.
ing. arch. martin bartoš
autorizovaný architekt čka - 03 544
ičo: 73477125
IČP: 1013550838
Vzdělání:
1991-1995 Střední průmyslová škola stavební - české budějovice
1995-2001 čvut fakulta architektury
ing. arch. dana bartošová
ARCHITEKT
ičo: 03076326
IČP: 1013550901
Vzdělání:
Gymnázium v novém městě na moravě
čvut fakulta architektury - praha
ing. arch. Alžběta Skrčená
ARCHITEKT
ing. david horáček
autorizovaný technik
ing. miluše drmlová
autorizovaný inženýr čkait 0009699
energetický specialista - 0429

Individuální přístup

KAŽDÝ DŮM Z NAŠÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘE JE SVÝM ZPŮSOBEM ORIGINÁLEM. KAŽDÉMU KLIENTOVI SE V NAŠÍ SPOLEČNOSTI VĚNUJEME INDIVIDUÁLNĚ! KLIENT MÁ MOŽNOST ZAPRACOVAT DO PROJEKTU všechny VLASTNÍ PŘEDSTAVY O CELKOVÉM VYBAVENÍ (výběr materiálů, návrh vytápění, chlazení, větrání, stínění, ROZVODú ELEKTRICKÉ  a PC SÍTĚ, + např. VENKOVNÍ PŘÍPRAVA NA BAZÉN, ATD...). 
NAD RÁMEC INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ VÁM MŮŽEME POMOCI S PROJEKTY RŮZNÉHO ROZSAHU V OBORU POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ. 

Architektonické návrhy

Ty nás opravdu baví.
aSI KAŽDÝ ARCHITEKT MÁ TUTO ČÁST NEJRADĚJI. pROHLÉDNOUT SI POZEMEK, NASÁT POTENCIÁL MÍSTA, PEČLIVĚ VYSLECHNOUT KLIENTA A JEHO PŘÁNÍ. snažit se proniknout do jeho myšlení, zvyklostí, koníčků, preferencí a verbálně zformulovat požadavky a důležité zvlášnůstky a odlišnosti, které mají být ve stavbě obsaženy. realisticky a úpřímně zKONFRONTOVAT JEHO SNY S LIMITY POZEMKU A alespoň částečně porovnat s FINANČNÍM RÁMCEM. zAJISTIT ZAMĚŘENÍ POZEMKU A PŘEDBĚŽNÉ PRŮZKUMY A PUSTIT SE DO PRÁCE.
SKLÁDAT PROSTORY K SOBĚ, NA SEBE, OTÁČET, PŘESOUVAT, LADIT, ZVĚTŠOVAT, ZMENŠOVAT, posouvat okna, dveře, osadit nábytek, skicovat, škrtat, MAZAT A začít ZNOVU…. až najednou - je první nárh hotov. Pak velké očekávání, na reakci zadavatele, zda se jedná o trefu do černého, nebo slepou uličku.
Tento proces probíhá tak dlouho, až jsou architekt a klienti vzájemně spokojení. 

Projekční práce a metody

POUŽÍVÁME výhradně PROJEKČNÍ SOFTWARE ARCHICAD (obsahující TECHNOLOGIE BIM), pro vizuliazce a videa - TWINMOTION. DOBŘE SI UVĚDOMUJEME, ŽE stavba, KTERá BUDE VYHOVOVAT VAŠIM PŘÁNÍM, MŮŽE VZNIKNOUT JEDINĚ PŘI SPOLUPRÁCI S VÁMI. NAŠE PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KOMPLETNĚ ZPRACUJE PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A NABÍZÍ KLIENTŮM AKTIVNÍ ÚČAST PŘI ÚPRAVÁCH DOMU zejména Ve FÁZI studie. VYUŽÍVÁME NEJMODERNĚJŠÍCH PROJEKČNÍCH POSTUPŮ, CELÝ PROCES JE ZPRACOVÁVÁN digitálně S MOŽNOSTÍ 3D VIZUALIZACE.  Průběh práce je průběžně nahráván na cloudové úložiště a vy tak můžete sledovat průběh návrhu. PROJEKČNÍ FÁZI VĚNUJEME MAXIMÁLNÍ POZORNOST, PROTOŽE VÍME, ŽE SE PŘI NÍ ROZHODUJE O KVALITĚ DOMU, A DO ZNAČNÉ MÍRY I O VAŠÍ KONEČNÉ SPOKOJENOSTI. OSAZENÍ STAVBY DO TERÉNU JE PROVÁDĚNO S MAXIMÁLNÍ CITLIVOSTÍ. PŘEDCHÁZÍME TAK SLOŽITÝM JEDNÁNÍM MEZI KLIENTEM A STAVEBNÍ FIRMOU O PŘÍPADNÝCH VÍCEPRACÍCH PŘI zakládání stavby, VZNIKLÝCH NESPRÁVNÝM OSAZENÍM DOMU DO NEZAMĚŘENÉHO TERÉNU. VÝPOČETNÍ TECHNIKA, KTEROU POUŽÍVÁME, VÁM UMOŽNÍ SPOLUPODÍLET SE NA PROJEKCI stavby. POMŮŽE VYTVOŘIT Z VAŠÍ PŘEDSTAVY NOVÝ DOMOV PRO CELOU RODINU. SOUČÁSTÍ návrhu JE SAMOZŘEJMĚ I ÚPRAVA INTERIÉRU. vnitřní NÁHLEDy VÁM UMOŽNÍ POMĚRNĚ JASNOU PŘEDSTAVU O TOM, JAKÉ VYBAVENÍ BY DO JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ BYLO NEJVHODNĚJŠÍ.

Inženýrská činnost

Výstavba rodinného domu se neskládá pouze ze zpracování projektové dokumentace rodinného domu, ale je třeba vyřídit mnohé administrativní úkony, které vyvrcholí v Text.docx pravomocné nabytí stavebního povolení, případně ohlášení, jehož obdržení je nezbytné pro zahájení stavby.
Naše projekční kancelář poskytuje klientům kompletní servis spočívající ve vypracování studie, projektu pro územní řízení a stavebního povolení , v případě zájmu nabízíme i prováděcí dokumentaci (vřele doporučujeme).
Vyřízení stavebního povolení je samostatnou činností, která nijak nesouvisí s projektovou činností a klient si ji může zařídit sám. Složitost vyřízení stavebního povolení a jeho nár očnost záleží na tom, na jakém místě a v jaké lokalitě Váš dům bude stát. Současně za Vás naše projekční kancelář vyřídí vynětí ze zemědělského a půdního fondu, zajistí radonový průzkum pro zjištění stupně radonového rizika a zajistí veškeré geodetické prá ce a činnosti s tím spojené.
Přejeme si, abyste měli se stavbou nového domova co nejméně starostí a z domu samotného co nejvíce radostí.

Konzultační činnost

někdy klient potřebuje poradit. Díky poměrně značným zkušenostem s individuální výstavbou se rádi podělíme o naše znalosti a poznakty, jak v oblasti výběru pozemku, tak při volbě stavebního materiálu, konstrukčního systému, založení, hydroizolace atd…. Také volba technoologií použitých v domě  pro vytápění, chlazení, výměnu vzduchu a jejich kombinace  bývá často předmětem dotazů. 
SOUČASNĚ ZA VÁS NAŠE PROJEKČNÍ KANCELÁŘ může zajistit a zkoordinovat podklady pro projekt a výstavbu:
inženýrskogeologický průzkum || hydrogeologický průzkum ||
stavebně technický průzkum || VYNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU || RADONOVÝ PRŮZKUM PRO ZJIŠTĚNÍ STUPNĚ RADONOVÉHO RIZIKA ||
GEODETICKÉ PRÁCE A ČINNOSTI S TÍM SPOJENÉ || vypracování výkazu výměr ||
ostatní dle individuální dohody… 

Autorský dozor

Rádi se podílíme na kontrole stavby během výstavby, kdy je třeba vychytat všechny nedostatky a dohlédnout na správné technologické postupy a zejména zpracování architektonicky důležitých detailů. důležitým momentem je finální výběr povrchových materiálů, barev a pohledových konstrucí a jejich vzorkování. 
z důvodů omezených kapacit, nemůžeme nabídnout v současné době plnohodnotný stavební dozor. 
pár ukázek co „nám roste“.
zobrazit ukázky

Výběr dodavatele

Výběr dodavatele stavby je složitý a komplexní proces. rádi se podělíme o zkušenosti, jak postupovat a čemu se vyhnout. někdy cena není jediným a nejvhodněším výběrovým kritériem, ale to je na podrovnější osobní vysvětlení.

rozpočty - výkaz výměr- položkový rozpočet

Pro zpracování cenové nabídky a následný výběr dodavatele je důležitý jednotný (porovnatelný) podklad – výkaz výměr -  a firmami oceněný položkový rozpočet. Veškeré jiné cesty ke stanovení ceny (díla) stavby považujeme za nevhodné a nebezpečné.  

Návrh interiérů

stavba se skládá nejen z konstrukce, stěn, stropů, podlah, střechy,  atd…
Je to obrovský komplex prolínajících se prvků. Každý prvek má svou funkci, místo, estetický účel, životnost a aby to nebylo jednoduché i v čase je jeho potřeba proměnlivá a někdy přestane mít účel a smysl. 
při zpracování architektonické studie se snažíme do určité podrobnosti zpracovat hrubou kostru obsahující hlavní stavební kostky návrhu. Hlavní koncept hmot, dispozice, rozmístění nábytku (to považujeme za důležité ve všech fázích projektu, mít hlavní prvky interiéru umístěné) a hrubé rozvržení exteriéru.
Tyto prvky se s postupující podrobností dokumentace upřesnují a cizelují.
Návrh interiérů je fáze, kdy máme za sebou architektonickou studii na celý dům, prošli jsme povolovacím řízením a chystáme se na zpracování prováděcí dokumentace, případně na zahájení stavby, jedná-li se o jednodušší objekt. v tento okamžik je vhodné se podrobněji podívat na navrženou kostru a podrobněji ji doplnit, případně míT VYBRÁNY ZAŘIZOVACÍ předměty, baterie, nábytek, stoly, židle, povrchové materiály, svítidla, rozkreslit nábytek na míru, doladit design schodišť, zábradlí a rozvrhnout dekorace, závěsy atd… 
Tato část posouvá prvotní návrh dál, do větší podrobnosti a klepšímu výsledku.
INTERIÉRY

Návrh zahrad

Ač je rozvžení zahrady, úprava terénu a rozvržení zpevněných ploch další důležitou úrovní návrhu, zaslouží si samostatný projekt, dopracovaný ideálně před samotnou výstavbou.
finální výsadbový plán doporučujeme nechat zpracovat zahradním  specialistou.
Projekční architektonická kancelář, zabývající se kompletní projekční přípravou drobných a středně velkých pozemních staveb.
Kontaktní informace
Adresa: Mezi Vodami 205/29, Praha- Modřany 7.n.p. U zastávky tramvaje Belárie
Kontaktní formulář
© 2024 Archin.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
menu